Opfok

Stal Aris van Manen biedt de gelegenheid om één- en tweejarigen onder te brengen in de koppels die we jaarlijks formeren. In principe maken de dieren direct na het afspenen gedurende een periode van twee jaar deel uit van een vast koppel van ongeveer tien hengsten of merries. De dieren staan zowel 's zomers als 's winters onder toezicht en krijgen ook dagelijks beweging.

Samen met U volgen we de ontwikkeling van uw jonge paard en bespreken we de te volgen strategie. Daarbij gaat het erom of de hengst klaargemaakt moet worden voor de hengstenkeuring, de sport of de handel.